W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Archive for the ‘Akademicki Klub Obywatelski’ Category

Oświadczenie AKO w sprawie zwrotu wraku rządowego samolotu Tu 154M 101

Posted by jw w dniu Maj 13, 2012

Poznań, 12 maja 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie zwrotu wraku rządowego samolotu Tu 154M 101

W wystąpieniu sejmowym z 13 kwietnia 2012 roku premier Donald Tusk otwarcie przyznał, że dotychczasowe inicjatywy zmierzające do odzyskania przez Państwo Polskie wraku rządowego samolotu Tu 154M 101, który rozbił się przed dwoma laty na terytorium Federacji Rosyjskiej – podejmowane „na poziomie prokuratury, ministra spraw zagranicznych, rządu, prezydenta” – zakończyły się całkowitym fiaskiem. Jako przyczynę wskazał nierzetelność i brak dobrej woli po stronie rosyjskich „partnerów”, wymieniając z nazwiska prezydenta Miedwiediewa.

W tej sytuacji zdumiewa jednoczesne wezwanie premiera, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie rozpatrywał projektu uchwały apelującej do władz Rosji o bezzwłoczny zwrot polskiej własności, oraz fakt, że spotkało się ono z pozytywnym odzewem ze strony większości posłów.

Brak dostępu do szczątków samolotu oraz wszystkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się na jego pokładzie, zwłaszcza tzw. czarnych skrzynek, skazuje polskie organy wymiaru sprawiedliwości i czynniki rządowe na snucie niesprawdzalnych domysłów. Domysły te przedstawiane są następnie opinii publicznej jako pewniki, czego dobitny przykład stanowi przywołane wystąpienie premiera Tuska, w którym czytamy, że katastrofa smoleńska to „katastrofa lotnicza, która nie jest efektem zamachu”.

Twierdzenie to nie znajduje uzasadnienia w danych zawartych w raporcie MAK ani w ustaleniach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – które zostały poddane krytycznej analizie przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej – ani tym bardziej w zachowaniu władz Rosji. To ostatnie pozostaje bowiem w jaskrawej sprzeczności z usilnie lansowaną przez oficjalną propagandę tezą o nieszczęśliwym wypadku zawinionym przez jego ofiary, równoznaczną z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności służb rosyjskich. Jeżeli taka jest prawda, to jaki sens ma ukrywanie, fałszowanie i niszczenie przez Rosjan dowodów własnej niewinności?

Tylko dokładne, zgodne z obowiązującymi w cywilizowanym świecie standardami zbadanie wszystkich szczegółów katastrofy przez międzynarodową komisję, złożoną z niezależnych i bezstronnych (tj. niezwiązanych z organizacją tragicznego lotu) ekspertów, rozwiać może nasuwające się w tej sprawie wątpliwości.

Jeżeli premier rzeczywiście uważa obecne władze na Kremlu za autokratyczne i wrogie Polsce, jak to wyraźnie stwierdził w wystąpieniu z 13 kwietnia, zrównując dzisiejszy ustrój polityczny Rosji z caratem, to za słowami powinny pójść czyny, a więc realne poparcie jego rządu dla żądania zwrotu własności Państwa Polskiego, przetrzymywanej od ponad dwóch lat przez Federację Rosyjską i szybkie doprowadzenie do powołania międzynarodowej komisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. 

Przy tylu błędach i graniczących ze złą wolą zaniechaniach polskich władz w sprawie badania przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, polskiemu premierowi nie przystoi oskarżać zdeterminowanych w dążeniu do prawdy patriotów o zdradę narodowych interesów, by móc samemu odgrywać rolę patrioty.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 8. dr Róża Antkowiak – UAM

 9. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

 11. dr Adam Babula – UAM

 12. dr Lidia Banowska – UAM

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków

 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 16. mgr Janina Błaszak – PP

 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 19. dr Paweł Binek – UP Kraków

 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 24. dr inż. Krzysztof Borowiak

 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

 28. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

 31. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

 32. prof. dr hab.Adam Choiński – UAM

 33. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 35. dr Ewa Ciosek – UAM

 36. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 37. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 38. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 39. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 40. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 41. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 42. dr Mirosława Dabert – UAM

 43. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 44. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 45. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 46. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

 47. inż. Józef Drausowski

 48. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 49. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 50. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 51. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

 52. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 53. dr Jerzy Fischbach

 54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska

 55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 56. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 57. mgr Bogdan Freytag

 58. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 59. mgr Witold Gedymin – UE

 60. dr Grzegorz Gertig – U Med

 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 65. dr Michał Haake – UAM

 66. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 67. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki

 68. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 69. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 70. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

 71. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 74. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 75. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 76. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 77. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 78. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 80. mgr inż. Andrzej Judek

 81. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 86. dr Zofia Karaszkiewicz

 87. dr Anna Kasprzyk – UAM

 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik

 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

 110. dr Przemysław Lehmann – PAN

 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 112. dr Maria Leśniewicz – PP

 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 114. dr Jarosław Liberek – UAM

 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 116. mgr Rafał Lisiak – architekt

 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 119. dr Eryk Łon – UE

 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 121. dr Piotr Łukasiak – PP

 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

 124. mgr Agata Macniak

 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 133. mgr Helena Materny – nauczyciel

 134. mgr Ryszard Materny

 135. mgr Maria Matysiak – UAM

 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska

 139. dr Jerzy Michalik – UAM

 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski

 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel

 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 150. mgr Wilhelmina Nowak

 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 155. Włodzimiera Pajewska – UAM

 156. inż. Ryszard Paprzycki

 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 159. dr Andrzej Pawuła – UAM

 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 161. dr Barbara Peplińska – UAM

 162. dr Ryszard Piasek – reżyser

 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 168. mgr Maria Przybylska – UAM

 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 172. dr Jacek Radomski – UAM

 173. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

 179. dr Lech Różański

 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 188. mgr Janusz Smólski

 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 192. dr Teresa Stanek – UAM

 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 196. mgr Gabriela Stępczak

 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

 205. dr Anna Szukalska – PP

 206. mgr inż. Edwin Szukalski

 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 211. dr Hanna Szweycer

 212. prof. dr hab. Michał Szweycer

 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 224. mgr Jacek Tuchołka

 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

 228. dr Marek Wedemann – UAM

 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

 237. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 244. dr Jerzy Zerbe – UAM

 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Reklamy

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Oświadczenie | Otagowane: | Leave a Comment »

Oświadczenie AKO w sprawie zmian w programie nauczania w polskich szkołach

Posted by jw w dniu Kwiecień 22, 2012

Poznań, 20.04.2012r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

W sprawie zmian w programie nauczania w polskich szkołach

Akademicki Klub Obywatelski mający w swych szeregach wybitnych historyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których nauczanie w szkołach zostało drastycznie ograniczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznaje decyzje Ministerstwa za wynik skrajnej nieufności rządzących zarówno do rzetelności badań polskich naukowców, jak i możliwości intelektualnych naszego narodu. Postawa ta ma swoje niechlubne tradycje w zachowaniu władz zaborczych i okupacyjnych, które wręcz zakazywały kształcenia polskiej młodzieży ponad poziomem elementarnym, a za zainteresowania naukowe karały.

Świadczy to nie tylko o daleko idącym wyobcowaniu się przedstawicieli dzisiejszych władz ze wspólnoty narodowej, ale i o ich odcięciu od ośrodków naukowych, którm zawdzięczają wykształcenie, a niekiedy również pracę. Nie podejmując rozmów z protestującymi i głodującymi rząd najwyraźniej daje do zrozumienia, że nikogo w naszym społeczeństwie nie uważa za godnego siebie partnera dialogu. Można mieć uzasadnione obawy, że przy pozorach demokracji władza narzuca nam taki model edukacyjny, którego celem jest sprowadzenie narodu do roli posłusznego i bezkrytcznego wykonacy poleceń wyalienowanych elit.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak zdecydwanie przeciwstawić się tym chybionym i niegodziwym projektom i na wszelkie możliwe sposoby dążyć do powstrzymania procesu intelektualnej dewastacji naszego kraju. 

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO

 ♣

Strona AKO

Członkowie AKO

OŚWIADCZENIA AKO

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Oświadczenie | Otagowane: | Leave a Comment »

OŚWIADCZENIE Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej

Posted by jw w dniu Kwiecień 12, 2012

Poznań,14.04.2012r 

OŚWIADCZENIE

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej

Po dwóch latach, jakie właśnie minęły od tragicznego dla naszej Ojczyzny dnia 10 kwietnia 2010 roku,  coraz częściej i coraz głośniej mówi się o kłamstwie smoleńskim. W wyraźnej analogii do kłamstwa katyńskiego oznacza ono całość praktyk stosowanych przez władze rosyjskie i współpracujące z nimi czynniki polskie. Praktyki te służą kreowaniu i narzucaniu fałszywego obrazu katastrofy, ukrywaniu skandalicznych zaniedbań ze strony państwa, utrudnianiu rzetelnego dociekania jej przyczyn, pomniejszaniu jej znaczenia i, co gorsza, naruszaniu godności ofiar. Barbarzyński brak szacunku dla ludzkich szczątków, których nie zebrano z należną pieczołowitością,  wydaje się z dzisiejszej perspektywy złowieszczym wstępem do tej nihilistycznej akcji propagandowej.

Polityczno-medialnej ofensywie dezinformacyjnej rozpowszechniającej tezy MAK-u i Komisji Millera uległo tylko 17 % naszego społeczeństwa. Ogromna większość Polaków odrzuciła twierdzenia tych komisji albo przynajmniej żywi wobec nich poważne wątpliwości. Arbitralność raportów obu komisji szczególnie jaskrawo uwidacznia się w zestawieniu z profesjonalnym trybem dochodzenia prawdy, cechującym działanie parlamentarnej komisji kierowanej przez pana posła Antoniego Macierewicza. Pomimo wrogości prorządowych mediów jej praca stanowi skuteczną przeciwwagę dla smoleńskiego kłamstwa. Ważną rolę na tym polu odgrywa też liczna grupa osób, niezależnie  dociekających przyczyn katastrofy i dzielących się swoimi ustaleniami głównie za pośrednictwem forów internetowych.  Trzeba też podkreślić zasługi środowisk Radia Maryja, Telewizji Trwam, „Naszego Dziennika”, Solidarnych 2010,  „Gazety Polskiej” i „ Gazety Polskiej Codziennie” oraz innych – działających przede wszystkim w sieci – stacji radiowych i telewizyjnych, portali oraz blogów.

Wszystkim tym osobom i środowiskom z panem posłem Antonim Macierewiczem na czele składamy wyrazy ogromnego szacunku i podziękowania. Słowa najwyższego uznania kierujemy zwłaszcza do wybitnych uczonych, pracujących obecnie w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: Panom Profesorom Wiesławowi Biniendzie, Kazimierzowi Nowaczykowi i Grzegorzowi Szuladzińskiemu, dzięki którym otrzymaliśmy ostatnio najbardziej spójną i przekonywającą rekonstrukcję przebiegu katastrofy.  Z wielką nadzieją witamy też ostatnie inicjatywy naszych uczonych, zwłaszcza z Warszawy i Gdańska, dążących do przeprowadzenia kompleksowych badań nad ostatnią fazą lotu TU- 154 M w dniu 10 kwietnia 2010 r. Koledzy, ratujecie honor polskich uczonych!

My, członkowie AKO, będziemy sprzyjać wszelkim wysiłkom na rzecz ujawniania i upowszechniania prawdy o katastrofie smoleńskiej.  

W imieniu AKO Przewodniczący

Prof. dr Stanisław  Mikołajczak

Strona AKO

Członkowie AKO

OŚWIADCZENIA AKO

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Oświadczenie | Otagowane: , | Leave a Comment »

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu popiera protest głodowy w Krakowie

Posted by jw w dniu Marzec 27, 2012

(fot. J.Wieczorek)

Poznań, dnia 26 marca 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w obronie treści patriotycznych w programach nauczania

i wychowania w polskich szkołach 

Już ósmy dzień trwa protest środowisk solidarnościowych i patriotycznych przeciwko drastycznemu ograniczeniu patriotyzmu, szczególnie w programach języka polskiego i historii. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji władz na postulaty zmiany tej sytuacji grupa działaczy niepodległościowych podjęła heroiczną formę protestu, jaką jest głodówka. Akt ten jest dramatycznym oskarżeniem obecnych władz państwa wybranych przecież w demokratycznych wyborach. Ludzie, którzy 30 lat temu ryzykowali życiem w walce o wolną Polskę, muszą teraz również ryzykować zdrowiem, a być może życiem, by zwrócić uwagę władz na szkodliwość jej działań w sferze edukacji, prowadzących do utraty tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków. 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża najwyższy szacunek i uznanie osobom, które podjęły tak dramatyczny protest w imieniu nas wszystkich, dla których polskość jest jedną z najwyższych wartości. Z całego serca popieramy Wasz protest. 

Zwracamy się do władz do Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie rozmów z głodującymi, które doprowadzą do zakończenia protestu głodowego i staną się początkiem uczciwych działań, których wynikiem będzie wprowadzenie do programu nauczania i wychowania w polskich szkołach wartości patriotycznych, które w długiej perspektywie są najważniejszym czynnikiem trwania Narodu i Państwa. 

Władza w demokratycznym kraju nie może ignorować wyrażanych wprost żądań znaczącej części swoich obywateli – a protest głodujących poparło kilkadziesiąt ważnych stowarzyszeń, organizacji i środowisk, w tym także akademickich, studenckich i pracowniczych. 

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego

Przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak


Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Oświadczenie | Otagowane: , | 1 Comment »

AKO w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Posted by jw w dniu Luty 16, 2012

Poznań, 16.02.2012

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego. W państwie, które rządzi się zasadami i regułami demokratycznymi jest to zjawisko groźne, bowiem prowadzi do zerwania więzi, które winny łączyć władze państwa pochodzące z demokratycznych wyborów z ogółem obywateli. Zerwanie tych więzi powoduje destrukcję reguł demokratycznego sprawowania władzy. Przejawy tego niebezpiecznego trendu obserwujemy od dłuższego czasu w wielu sferach życia publicznego w Polsce.

W sferze politycznej szczególnie groźne jest ograniczanie praw opozycji do kontrolowania instytucji państwa, jego funkcjonariuszy, a zwłaszcza do informowania opinii publicznej o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, między innymi przez:

– odebranie partiom opozycyjnym możliwości swobodnego delegowania swoich posłów do ważnych komisji sejmowych stałych i nadzwyczajnych, a zwłaszcza odmowa wyznaczania przez najsilniejszą partię opozycyjną przewodniczącego Komisji d. s. służb specjalnych, co w krajach demokratycznych jest normą , a i do niedawna było normą w Polsce,

– uniemożliwianie powołania sejmowych komisji śledczych w ważnych sprawach społecznych i państwowych, np. dotyczących katastrofy smoleńskiej, a w komisjach powołanych takie kształtowanie ich składu i przewodnictwa, by opozycja nie miała realnej możliwości wpływania na ustalanie wyników ich prac,

– przemilczanie wyników badań katastrofy smoleńskiej niezależnych od komisji rządowej ekspertów, uniemożliwianie polskim uczonym prowadzenia badań przyczyn tej katastrofy poprzez odmowę ich finansowania, zaniechanie uzyskania wsparcia w tej sprawie sojuszniczych rządów, a wręcz szykanowanie osób, które tego wsparcia szukały, bojkotowanie przez prokuraturę i instytucje państwowe prac i ustaleń sejmowej Komisji d. s. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej,

– nękanie procesami lub groźbami ich wytoczenia posłów i dziennikarzy starających się wyjaśnić różnorodne patologie życia publicznego w Polsce,

– obsadzanie kadr kierowniczych instytucji państwowych oraz spółek i zakładów pracy należących do państwa przez osoby należące do partii sprawujących władzę, co zakłóca ich merytoryczne funkcjonowanie i wytwarza stany napięcia i zastraszenia osób pracujących w tych instytucjach i zakładach pracy,

– osłabianie pozycji i możliwości realnego kontrolowania instytucji i wyższych urzędników państwowych przez CBA i NIK.

Niezwykle groźne dla normalnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest takie kształtowanie ładu medialnego i sposobu komunikowania się władzy i opozycji ze społeczeństwem, które zniekształca i zafałszowuje rzeczywiste relacje, a propagowany obraz funkcjonowania państwa i życia publicznego jest nieprawdziwy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której:

– wyrzuca się z publicznych mediów (telewizji i radia) wszystkich dziennikarzy krytycznie oceniających działania rządu lub „tylko” promujących tradycyjny system wartości w życiu publicznym – doprowadziło to do skrajnego upartyjnienia tych mediów znanego wcześniej z czasów PRL-u,

– administracyjnie wyklucza się z rynku medialnego katolickie media: Radio Maryja i telewizję TRWAM,

– pojawia się ponownie i narasta zjawisko „drugiego obiegu” medialnego i kulturalnego; nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której znaczna część produkcji artystycznej i dokumentalnej może być udostępniana społeczeństwu tylko drogą pokazów w domach prywatnych i kościołach (jak w stanie wojennym) – przykładem są filmy „półkowniki” związane z katastrofą smoleńską i manifestacjami na Krakowskim Przedmieściu, takie jak Mgła, Krzyż, Przebudzenie czy film o „Roju”,

– ogranicza się wolność wypowiedzi w Internecie poprzez wprowadzanie administracyjnej cenzury,

– zdecydowanej katolickiej większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się w przestrzeni publicznej manifestowanie swojej przynależności religijnej (incydent w LOT traktujemy jako swego rodzaju test władzy jak daleko można się w tej sprawie posunąć),

– nastąpiło realne upolitycznienie rynku reklamy – czasopisma prawicowe praktycznie zostały pozbawione możliwości pozyskiwania reklamodawców, co zdecydowanie utrudnia im ekonomiczne przetrwanie na rynku medialnym; finansowego wsparcia pozbawione zostały „niszowe”, kulturowe, ale ważne dla kształtowania myśli politycznej i obywatelskiej, zespoły redakcyjne i środowiska prawicowe, przy równoczesnym silnym wsparciu środowisk lewicowych, lewackich i liberalnych.

Wszystkie te – tylko przykładowo wymienione – aspekty funkcjonowania państwa, jego instytucji, obiegu informacji, sposobu traktowania różnych grup obywateli i środowisk bardzo poważnie osłabiają polskie państwo, uniemożliwiają milionom obywateli identyfikowanie się z nim. Dystansowanie się dużych grup Polaków od własnego państwa jest dla kraju i narodu polskiego destrukcyjne i potencjalnie bardzo groźne.

Wzywamy aktualne władze Rzeczypospolitej Polskiej do radykalnej zmiany postawy wobec ogółu obywateli, do przywrócenia prawdziwie demokratycznych reguł rządzenia i sprawowania władzy. Tylko władza realnie kontrolowana przez opozycję i obywateli jest w stanie uczciwie i praworządnie organizować życie państwa i rządzić w interesie narodu.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński

 8. dr Roman Andrzejewski

 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 10. dr Róża Antkowiak – UAM

 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 12. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

 13. dr Adam Babula – UAM

 14. dr Lidia Banowska – UAM

 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 17. mgr Janina Błaszak – PP

 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 20. dr Paweł Binek – UP Kraków

 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 25. dr inż. Krzysztof Borowiak

 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 34. dr Ewa Ciosek – UAM

 35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 38. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 39. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 41. dr Mirosława Dabert – UAM

 42. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 44. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

 46. inż. Józef Drausowski

 47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

 51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 52. mgr Agata Fischbach

 53. dr Jerzy Fischbach

 54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska

 55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 56. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 57. mgr Bogdan Freytag

 58. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 59. mgr Witold Gedymin – UE

 60. dr Grzegorz Gertig – U Med

 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 65. dr Michał Haake – UAM

 66. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .

 67. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

 70. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 73. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 74. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 75. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 76. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 77. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 79. mgr inż. Andrzej Judek

 80. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 81. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

 82. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 83. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 84. dr Zofia Karaszkiewicz

 85. dr Anna Kasprzyk – UAM

 86. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 87. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 88. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 89. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 90. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 91. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 92. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM

 93. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik

 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 109. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.

 110. dr Przemysław Lehmann – PAN

 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 112. dr Maria Leśniewicz – PP

 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 114. dr Jarosław Liberek – UAM

 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 116. mgr Rafał Lisiak – architekt

 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 119. dr Eryk Łon – UE

 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 121. dr Piotr Łukasiak – PP

 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

 124. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 125. ks. inż. Jan Majchrzak

 126. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 127. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 128. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 129. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 130. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 131. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 132. mgr Helena Materny – nauczyciel

 133. mgr Ryszard Materny

 134. mgr Maria Matysiak – UAM

 135. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 136. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 137. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska

 138. dr Jerzy Michalik – UAM

 139. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 140. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 141. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

 142. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 143. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

 144. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 145. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 146. mgr Danuta Namysłowska

 147. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 148. mgr Wilhelmina Nowak

 149. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

 150. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 151. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 152. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 153. Włodzimiera Pajewska – UAM

 154. inż. Ryszard Paprzycki

 155. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 156. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 157. dr Andrzej Pawuła – UAM

 158. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 159. dr Barbara Peplińska – UAM

 160. dr Ryszard Piasek – reżyser

 161. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 162. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 163. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 164. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 165. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 166. mgr Maria Przybylska – UAM

 167. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 168. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 169. dr Jacek Radomski – UAM

 170. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 171. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 172. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 173. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 174. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 175. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

 176. dr Lech Różański

 177. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 178. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 179. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 180. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 181. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 182. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 183. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 184. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 185. mgr Janusz Smólski

 186. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 187. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 188. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 189. dr Teresa Stanek – UAM

 190. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 191. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 192. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 193. mgr Gabriela Stępczak

 194. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 195. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

 196. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 197. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 198. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 199. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 200. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

 201. dr Anna Szukalska – PP

 202. mgr inż. Edwin Szukalski

 203. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 204. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 205. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 206. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 207. dr Hanna Szweycer

 208. prof. dr hab. Michał Szweycer

 209. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 210. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 211. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 212. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 213. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 214. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 215. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

 216. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 217. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 218. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 219. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 220. mgr Jacek Tuchołka

 221. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 222. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 223. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

 224. dr Marek Wedemann – UAM

 225. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 226. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 227. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 228. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 229. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 230. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 231. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

 232. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

 233. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 234. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 235. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 236. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 237. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 238. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 239. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 240. dr Jerzy Zerbe – UAM

 241. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 242. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 243. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

 244. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 245. Jerzy Żarnowski – em. HCP

 246. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 247. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Oświadczenie | Otagowane: , | 2 Komentarze »

AKO w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM

Posted by jw w dniu Styczeń 17, 2012

          Poznań, 16.01.2012r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powtórnie zabiera głos w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej Fundacji Lux Veritatis miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie naziemnym.

Już w październiku ubiegłego roku zaniepokojenie tym faktem Klub wyraził w liście otwartym, sygnowanym przez przewodniczącego AKO, prof. Stanisława Mikołajczaka. Wstępnej odpowiedzi udzielił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, podkreślając powagę sprawy, obiecując wyjaśnić ją „wkrótce” i z „najwyższą starannością”.

Pismo, które nadeszło trzy tygodnie później, zawiera wprawdzie słowa o „wszechstronnej analizie” wszystkich wniosków dokonanej przez Radę, ale w dalszej części ujawnia tylko kilka przesłanek swojej decyzji, zasługujących raczej na miano uznaniowych niż merytorycznych. Charakter pozbawionego dobrej woli domniemania ma wysunięty na plan pierwszy powód odmowy, jakoby Fundacja Lux Veritatis pomimo swojej dotychczasowej działalności i wypróbowanej latami hojności wspierających ją osób i instytucji oraz wbrew wielowiekowej tradycji Kościoła, nie mogła w przyszłości liczyć na ich ofiarność, a zatem nie ma zapewnionych materialnych podstaw rozwoju. Nie dotyczy też istoty sprawy uwaga, że Telewizja Trwam i tak już za pośrednictwem platform satelitarnych i sieci kablowych może docierać do „2/3 mieszkańców Polski”, a już całkowicie arbitralne, nie podbudowane rzetelną wiedzą prawną, medioznawczą i socjologiczną jest twierdzenie, iż misję Telewizji Trwam z powodzeniem wypełniają inne stacje o profilu religijnym. Wypowiedź kończy prezentacja możliwości kolejnych odwołań, co w piśmie skierowanym do instytucji nie będącej stroną, niczego już nie tłumaczy, a jedynie zdaje się zapowiadać następną decyzję negatywną.

Wysoki urzędnik państwowy podpisał się pod listem, w którym zamiast spodziewanej analizy warunków prawnych, technicznych czy społecznych, znalazła się garść podszytych z trudem ukrywaną ironią, publicystycznych, a nie fachowych sądów. To jeszcze jeden dowód na nonszalancki stosunek funkcjonariuszy dzisiejszego państwa do obywateli, zwłaszcza tych, którzy upominają się o poszanowanie swobód obywatelskich. Skazując na eliminację z przestrzeni publicznej głosu wielotysięcznej rzeszy Polaków, KRRiT sprzeniewierza się swojemu powołaniu, jako że narusza w sposób ewidentny zasady pluralizmu i równości podmiotów nadawczych, na których straży została przecież postawiona.

Ponieważ argumentacja na rzecz decyzji odmownej – prezentowana przez członków KRRiT zarówno w skierowanym do nas piśmie, jak i w mediach składa się z półprawd i niedomówień, nie ulega wątpliwości, że stanowisko Rady zostało podyktowane względami pozamerytorycznymi, a zwłoka z jego uzasadnieniem podszyta jest obawą o reakcję społeczną. Większość obywateli rozumie, że próba ograniczenia swobód lub całkowitego wykluczenia nadawców społecznych, oddających czas antenowy również środowiskom krytycznym wobec władzy, uderza także w tych, którzy ją popierają, godzi bowiem w podstawy demokratycznego ustroju z jego pryncypium wolności słowa i wypowiedzi.

Uważamy, że należy zdecydowanie zapobiec temu, by KRRiT przyznała sobie prawo do niwelowania różnorodności poglądów. Jeżeli urząd państwowy przypisze sobie możliwość definitywnego rozstrzygania, jakie przekonania, style myślenia i postawy są słuszne, a jakie niesłuszne, znajdziemy się nieodwołalnie na drodze ku autorytaryzmowi. Odmowę KRRiT udzielenia TV Trwam koncesji cyfrowej traktujemy jako podważanie fundamentów demokratycznej Polski.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 8. dr Roman Andrzejewski
 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 10. dr Róża Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 16. mgr Janina Błaszak – PP
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 19. dr Paweł Binek – UP Kraków
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 28. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 33. dr Ewa Ciosek – UAM
 34. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 35. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 36. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 37. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 38. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 39. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 40. dr Mirosława Dabert – UAM
 41. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 42. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 43. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 44. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 45. inż. Józef Drausowski
 46. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 47. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 48. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 49. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 50. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 51. mgr Agata Fischbach
 52. dr Jerzy Fischbach
 53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
 54. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 56. mgr Bogdan Freytag
 57. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 58. mgr Witold Gedymin – UE
 59. dr Grzegorz Gertig – U Med
 60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 61. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 62. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 63. dr Michał Haake – UAM

 64. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
 65. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 66. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 67. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 68. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 69. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 71. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 72. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 77. mgr inż. Andrzej Judek
 78. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 79. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 80. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 81. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 82. dr Zofia Karaszkiewicz
 83. dr Anna Kasprzyk – UAM
 84. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 85. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 86. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 87. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 88. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 89. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 90. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
 91. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 92. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 93. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 94. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 95. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 96. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 97. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 98. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 99. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 100. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 101. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 102. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 103. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 104. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 105. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 106. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 107. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
 108. dr Przemysław Lehmann – PAN
 109. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 110. dr Maria Leśniewicz – PP
 111. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 112. dr Jarosław Liberek – UAM
 113. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 114. mgr Rafał Lisiak – architekt
 115. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 116. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 117. dr Eryk Łon – UE
 118. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 119. dr Piotr Łukasiak – PP
 120. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 121. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 122. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 129. mgr Helena Materny – nauczyciel
 130. mgr Ryszard Materny
 131. mgr Maria Matysiak – UAM
 132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
 135. dr Jerzy Michalik – UAM
 136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 137. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 138. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 139. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 140. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 141. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 142. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 143. mgr Danuta Namysłowska
 144. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 145. mgr Wilhelmina Nowak
 146. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 147. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 148. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 149. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 150. Włodzimiera Pajewska – UAM
 151. inż. Ryszard Paprzycki
 152. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 153. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 154. dr Andrzej Pawuła – UAM
 155. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 156. dr Barbara Peplińska – UAM
 157. dr Ryszard Piasek – reżyser
 158. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 159. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 160. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 161. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 162. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 163. mgr Maria Przybylska – UAM
 164. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 165. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 166. dr Jacek Radomski – UAM
 167. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 168. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 169. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 170. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 171. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 172. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 173. dr Lech Różański
 174. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 175. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 176. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 177. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 178. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 179. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 180. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 181. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 182. mgr Janusz Smólski
 183. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 184. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 185. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 186. dr Teresa Stanek – UAM
 187. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 188. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 189. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 190. mgr Gabriela Stępczak
 191. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 192. mgr Bernadeta Sturzbecher –UAM
 193. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 194. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 195. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 196. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 197. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 198. dr Anna Szukalska – PP
 199. mgr inż. Edwin Szukalski
 200. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 201. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 202. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 203. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 204. dr Hanna Szweycer
 205. prof. dr hab. Michał Szweycer
 206. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 207. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 208. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 209. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 210. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 211. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 212. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 213. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 214. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 215. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 216. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 217. mgr Jacek Tuchołka
 218. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 219. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 220. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 221. dr Marek Wedemann – UAM
 222. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 223. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 224. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 225. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 226. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 227. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 228. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 229. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 230. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
 231. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 232. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 233. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 234. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 235. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 236. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 237. dr Jerzy Zerbe – UAM
 238. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 239. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 240. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 241. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 242. Jerzy Żarnowski – em. HCP
 243. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 244. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, stanowiska | Otagowane: , , | 1 Comment »