W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Oświadczenie AKO w sprawie zwrotu wraku rządowego samolotu Tu 154M 101

Posted by jw w dniu Maj 13, 2012

Poznań, 12 maja 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie zwrotu wraku rządowego samolotu Tu 154M 101

W wystąpieniu sejmowym z 13 kwietnia 2012 roku premier Donald Tusk otwarcie przyznał, że dotychczasowe inicjatywy zmierzające do odzyskania przez Państwo Polskie wraku rządowego samolotu Tu 154M 101, który rozbił się przed dwoma laty na terytorium Federacji Rosyjskiej – podejmowane „na poziomie prokuratury, ministra spraw zagranicznych, rządu, prezydenta” – zakończyły się całkowitym fiaskiem. Jako przyczynę wskazał nierzetelność i brak dobrej woli po stronie rosyjskich „partnerów”, wymieniając z nazwiska prezydenta Miedwiediewa.

W tej sytuacji zdumiewa jednoczesne wezwanie premiera, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie rozpatrywał projektu uchwały apelującej do władz Rosji o bezzwłoczny zwrot polskiej własności, oraz fakt, że spotkało się ono z pozytywnym odzewem ze strony większości posłów.

Brak dostępu do szczątków samolotu oraz wszystkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się na jego pokładzie, zwłaszcza tzw. czarnych skrzynek, skazuje polskie organy wymiaru sprawiedliwości i czynniki rządowe na snucie niesprawdzalnych domysłów. Domysły te przedstawiane są następnie opinii publicznej jako pewniki, czego dobitny przykład stanowi przywołane wystąpienie premiera Tuska, w którym czytamy, że katastrofa smoleńska to „katastrofa lotnicza, która nie jest efektem zamachu”.

Twierdzenie to nie znajduje uzasadnienia w danych zawartych w raporcie MAK ani w ustaleniach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – które zostały poddane krytycznej analizie przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej – ani tym bardziej w zachowaniu władz Rosji. To ostatnie pozostaje bowiem w jaskrawej sprzeczności z usilnie lansowaną przez oficjalną propagandę tezą o nieszczęśliwym wypadku zawinionym przez jego ofiary, równoznaczną z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności służb rosyjskich. Jeżeli taka jest prawda, to jaki sens ma ukrywanie, fałszowanie i niszczenie przez Rosjan dowodów własnej niewinności?

Tylko dokładne, zgodne z obowiązującymi w cywilizowanym świecie standardami zbadanie wszystkich szczegółów katastrofy przez międzynarodową komisję, złożoną z niezależnych i bezstronnych (tj. niezwiązanych z organizacją tragicznego lotu) ekspertów, rozwiać może nasuwające się w tej sprawie wątpliwości.

Jeżeli premier rzeczywiście uważa obecne władze na Kremlu za autokratyczne i wrogie Polsce, jak to wyraźnie stwierdził w wystąpieniu z 13 kwietnia, zrównując dzisiejszy ustrój polityczny Rosji z caratem, to za słowami powinny pójść czyny, a więc realne poparcie jego rządu dla żądania zwrotu własności Państwa Polskiego, przetrzymywanej od ponad dwóch lat przez Federację Rosyjską i szybkie doprowadzenie do powołania międzynarodowej komisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. 

Przy tylu błędach i graniczących ze złą wolą zaniechaniach polskich władz w sprawie badania przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, polskiemu premierowi nie przystoi oskarżać zdeterminowanych w dążeniu do prawdy patriotów o zdradę narodowych interesów, by móc samemu odgrywać rolę patrioty.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 8. dr Róża Antkowiak – UAM

 9. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

 11. dr Adam Babula – UAM

 12. dr Lidia Banowska – UAM

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków

 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 16. mgr Janina Błaszak – PP

 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 19. dr Paweł Binek – UP Kraków

 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 24. dr inż. Krzysztof Borowiak

 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

 28. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

 31. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

 32. prof. dr hab.Adam Choiński – UAM

 33. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 35. dr Ewa Ciosek – UAM

 36. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 37. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 38. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 39. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 40. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 41. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 42. dr Mirosława Dabert – UAM

 43. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 44. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 45. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 46. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

 47. inż. Józef Drausowski

 48. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 49. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 50. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 51. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

 52. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 53. dr Jerzy Fischbach

 54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska

 55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 56. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 57. mgr Bogdan Freytag

 58. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 59. mgr Witold Gedymin – UE

 60. dr Grzegorz Gertig – U Med

 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 65. dr Michał Haake – UAM

 66. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 67. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki

 68. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 69. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 70. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

 71. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 74. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 75. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 76. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 77. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 78. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 80. mgr inż. Andrzej Judek

 81. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 86. dr Zofia Karaszkiewicz

 87. dr Anna Kasprzyk – UAM

 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik

 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

 110. dr Przemysław Lehmann – PAN

 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 112. dr Maria Leśniewicz – PP

 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 114. dr Jarosław Liberek – UAM

 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 116. mgr Rafał Lisiak – architekt

 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 119. dr Eryk Łon – UE

 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 121. dr Piotr Łukasiak – PP

 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

 124. mgr Agata Macniak

 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 133. mgr Helena Materny – nauczyciel

 134. mgr Ryszard Materny

 135. mgr Maria Matysiak – UAM

 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska

 139. dr Jerzy Michalik – UAM

 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski

 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel

 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 150. mgr Wilhelmina Nowak

 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 155. Włodzimiera Pajewska – UAM

 156. inż. Ryszard Paprzycki

 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 159. dr Andrzej Pawuła – UAM

 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 161. dr Barbara Peplińska – UAM

 162. dr Ryszard Piasek – reżyser

 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 168. mgr Maria Przybylska – UAM

 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 172. dr Jacek Radomski – UAM

 173. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

 179. dr Lech Różański

 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 188. mgr Janusz Smólski

 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 192. dr Teresa Stanek – UAM

 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 196. mgr Gabriela Stępczak

 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

 205. dr Anna Szukalska – PP

 206. mgr inż. Edwin Szukalski

 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 211. dr Hanna Szweycer

 212. prof. dr hab. Michał Szweycer

 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 224. mgr Jacek Tuchołka

 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

 228. dr Marek Wedemann – UAM

 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

 237. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 244. dr Jerzy Zerbe – UAM

 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: