W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Posts Tagged ‘rekonstrukcja’

Czcijcie Trzech Króli, a nie ‚Czterech Śpiących’

Posted by jw w dniu Styczeń 5, 2012

(zdjęcie i informacje  z:  Miejska archeologia, czyli historia kilku warszawskich pomników)

Pomnik Braterstwa Broni w samym sercu warszawskiej Pragi, znajdujący się przy skrzyżowaniu dzisiejszej al. „Solidarności” (kiedyś: gen. Świerczewskiego) i ul. Targowej, tuż obok Dworca Wileńskiego.

Jest pierwszym powojennym pomnikiem warszawskim, gdyż stanął przed ówczesną siedzibą władz państwowych już jesienią 1945 r. Na pomniku znajdują się tablice w języku polskim i rosyjskim. Najbardziej charakterystycznym elementem pomnika są jednak umieszczone w rogach nieruchomo stojące postacie czterech żołnierzy. Właśnie z tego powodu pomnik znany jest powszechnie jako Czterech śpiących.

Przeciw rekonstrukcji pomnika „Czterech Śpiących”

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w pełni popiera starania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz części mieszkańców i radnych Warszawy w sprawie definitywnego usunięcia z placu Wileńskiego pomnika Braterstwa Broni (tzw. „Czterech Śpiących”).

W imieniu skupiającego ponad 20 stowarzyszeń patriotycznych (w tym Małopolskiego Okręgu ŚZŻAK) POKiN wyrażam głęboką dezaprobatę dla pomysłu przeniesienia tego monumentu w inne miejsce w związku z przebudową placu. Władze Warszawy powinny skorzystać ze znakomitej okazji, jaką jest konieczność rozebrania pomnika i albo nie rekonstruować go w ogóle, albo przenieść do miejskiego magazynu, albo przekazać do skansenu komunistycznych rzeźb w Kozłówce.

W pełni podzielając zasadną merytorycznie i doskonale udokumentowaną historycznie argumentację zawartą w pismach prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK majora Stanisława Oleksiaka oraz szczegółowo zajmującego się tą sprawą w imieniu władz Związku Pana Huberta Kossowskiego, zwracam się do państwa radnych i do pani prezydent miasta stołecznego Warszawy z wolnego już od haniebnych reliktów sowieckiej przeszłości Krakowa z apelem o zmianę wcześniejszej decyzji, czyli o nieprzywracanie pomnika Braterstwa Broni na żadne inne publiczne miejsce.

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN

Petycja w sprawie pomnika „Czterech Śpiących”

Do Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Sekretariat Biura Rady
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XX p., pok. 2013

Społeczny Komitet Protestu Przeciwko Przywróceniu Pomnika Braterstwa Broni (tzw. „Czterech Śpiących”) wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacją „Wolność i Demokracja”, przy wsparciu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do władz stołecznego miasta Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie definitywnego usunięcia pomnika Braterstwa Broni z przestrzeni publicznej stolicy i ostatecznego przekazania go do miejskiego magazynu lub do skansenu komunistycznych rzeźb w Kozłówce.

Ten pomnik komunistycznej propagandy, sprzeczny z historyczną rzeczywistością, jest dla Polaków symbolem serwilizmu i hańby – tym bardziej niemożliwym do zaakceptowania, że obrażającym pamięć i godność żołnierzy AK, WiN i NSZ zamęczonych w katowniach i więzieniach NKWD i UB znajdujących się w czasach stalinowskiego reżimu w najbliższej okolicy dotychczasowej lokalizacji pomnika. Gdy 18 listopada 1945 roku uroczyście odsłaniano pomnik, kilkaset metrów dalej trwały bestialskie przesłuchania, mordowano ludzi i chowano potajemnie w bezimiennych zbiorowych mogiłach. Domagamy się uszanowania Ich Pamięci.

Kwestia ulokowania takiego pomnika w stolicy jest sprawą dotyczącą nie tylko mieszkańców Warszawy, ale wszystkich Polaków – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, którym bliska jest pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Stąd prośba o włączenie się i zbieranie podpisów. Można je dostarczać w tradycyjnej formie papierowej, co może być wygodniejsze w przypadku, gdy jest szansa na przeprowadzenie takiej akcji przy okazji jakiegoś spotkania czy odczytu.

Listy papierowe z poparciem winny mieć nagłówek :

Popieram protest Społecznego Komitetu Protestu Przeciwko Przywróceniu Pomnika Braterstwa Broni (tzw. „Czterech Śpiących”) i zawierać rubryki:

1. Lp.

2. Nazwisko i imię

3. Pesel

4. Podpis

Można je przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja „Wolność i Demokracja”, Aleje Ujazdowskie 37/2, 00-692 Warszawa z dopiskiem, że to dla Społecznego Komitetu.

Pod ten sam adres należy przesyłać wszelkie pisma popierające od organizacji czy instytucji.

Można także składać podpisy w wersji elektronicznej petycji: http://www.petycje.pl/petycja/8251/protest_przeciwko_przywroceniu_pomnik…

Rekonstrukcja Hołdu Trzech Króli w szopce bernardyńskiej w Krakowie

(zdjęcie – Józef Wieczorek)

Reklamy

Posted in apele | Otagowane: , , , , | 3 Komentarze »