W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

AKO w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Posted by jw w dniu Luty 16, 2012

Poznań, 16.02.2012

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego. W państwie, które rządzi się zasadami i regułami demokratycznymi jest to zjawisko groźne, bowiem prowadzi do zerwania więzi, które winny łączyć władze państwa pochodzące z demokratycznych wyborów z ogółem obywateli. Zerwanie tych więzi powoduje destrukcję reguł demokratycznego sprawowania władzy. Przejawy tego niebezpiecznego trendu obserwujemy od dłuższego czasu w wielu sferach życia publicznego w Polsce.

W sferze politycznej szczególnie groźne jest ograniczanie praw opozycji do kontrolowania instytucji państwa, jego funkcjonariuszy, a zwłaszcza do informowania opinii publicznej o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, między innymi przez:

– odebranie partiom opozycyjnym możliwości swobodnego delegowania swoich posłów do ważnych komisji sejmowych stałych i nadzwyczajnych, a zwłaszcza odmowa wyznaczania przez najsilniejszą partię opozycyjną przewodniczącego Komisji d. s. służb specjalnych, co w krajach demokratycznych jest normą , a i do niedawna było normą w Polsce,

– uniemożliwianie powołania sejmowych komisji śledczych w ważnych sprawach społecznych i państwowych, np. dotyczących katastrofy smoleńskiej, a w komisjach powołanych takie kształtowanie ich składu i przewodnictwa, by opozycja nie miała realnej możliwości wpływania na ustalanie wyników ich prac,

– przemilczanie wyników badań katastrofy smoleńskiej niezależnych od komisji rządowej ekspertów, uniemożliwianie polskim uczonym prowadzenia badań przyczyn tej katastrofy poprzez odmowę ich finansowania, zaniechanie uzyskania wsparcia w tej sprawie sojuszniczych rządów, a wręcz szykanowanie osób, które tego wsparcia szukały, bojkotowanie przez prokuraturę i instytucje państwowe prac i ustaleń sejmowej Komisji d. s. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej,

– nękanie procesami lub groźbami ich wytoczenia posłów i dziennikarzy starających się wyjaśnić różnorodne patologie życia publicznego w Polsce,

– obsadzanie kadr kierowniczych instytucji państwowych oraz spółek i zakładów pracy należących do państwa przez osoby należące do partii sprawujących władzę, co zakłóca ich merytoryczne funkcjonowanie i wytwarza stany napięcia i zastraszenia osób pracujących w tych instytucjach i zakładach pracy,

– osłabianie pozycji i możliwości realnego kontrolowania instytucji i wyższych urzędników państwowych przez CBA i NIK.

Niezwykle groźne dla normalnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest takie kształtowanie ładu medialnego i sposobu komunikowania się władzy i opozycji ze społeczeństwem, które zniekształca i zafałszowuje rzeczywiste relacje, a propagowany obraz funkcjonowania państwa i życia publicznego jest nieprawdziwy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której:

– wyrzuca się z publicznych mediów (telewizji i radia) wszystkich dziennikarzy krytycznie oceniających działania rządu lub „tylko” promujących tradycyjny system wartości w życiu publicznym – doprowadziło to do skrajnego upartyjnienia tych mediów znanego wcześniej z czasów PRL-u,

– administracyjnie wyklucza się z rynku medialnego katolickie media: Radio Maryja i telewizję TRWAM,

– pojawia się ponownie i narasta zjawisko „drugiego obiegu” medialnego i kulturalnego; nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której znaczna część produkcji artystycznej i dokumentalnej może być udostępniana społeczeństwu tylko drogą pokazów w domach prywatnych i kościołach (jak w stanie wojennym) – przykładem są filmy „półkowniki” związane z katastrofą smoleńską i manifestacjami na Krakowskim Przedmieściu, takie jak Mgła, Krzyż, Przebudzenie czy film o „Roju”,

– ogranicza się wolność wypowiedzi w Internecie poprzez wprowadzanie administracyjnej cenzury,

– zdecydowanej katolickiej większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się w przestrzeni publicznej manifestowanie swojej przynależności religijnej (incydent w LOT traktujemy jako swego rodzaju test władzy jak daleko można się w tej sprawie posunąć),

– nastąpiło realne upolitycznienie rynku reklamy – czasopisma prawicowe praktycznie zostały pozbawione możliwości pozyskiwania reklamodawców, co zdecydowanie utrudnia im ekonomiczne przetrwanie na rynku medialnym; finansowego wsparcia pozbawione zostały „niszowe”, kulturowe, ale ważne dla kształtowania myśli politycznej i obywatelskiej, zespoły redakcyjne i środowiska prawicowe, przy równoczesnym silnym wsparciu środowisk lewicowych, lewackich i liberalnych.

Wszystkie te – tylko przykładowo wymienione – aspekty funkcjonowania państwa, jego instytucji, obiegu informacji, sposobu traktowania różnych grup obywateli i środowisk bardzo poważnie osłabiają polskie państwo, uniemożliwiają milionom obywateli identyfikowanie się z nim. Dystansowanie się dużych grup Polaków od własnego państwa jest dla kraju i narodu polskiego destrukcyjne i potencjalnie bardzo groźne.

Wzywamy aktualne władze Rzeczypospolitej Polskiej do radykalnej zmiany postawy wobec ogółu obywateli, do przywrócenia prawdziwie demokratycznych reguł rządzenia i sprawowania władzy. Tylko władza realnie kontrolowana przez opozycję i obywateli jest w stanie uczciwie i praworządnie organizować życie państwa i rządzić w interesie narodu.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński

 8. dr Roman Andrzejewski

 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 10. dr Róża Antkowiak – UAM

 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 12. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

 13. dr Adam Babula – UAM

 14. dr Lidia Banowska – UAM

 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 17. mgr Janina Błaszak – PP

 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 20. dr Paweł Binek – UP Kraków

 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 25. dr inż. Krzysztof Borowiak

 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 34. dr Ewa Ciosek – UAM

 35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 38. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 39. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 41. dr Mirosława Dabert – UAM

 42. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 44. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

 46. inż. Józef Drausowski

 47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

 51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 52. mgr Agata Fischbach

 53. dr Jerzy Fischbach

 54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska

 55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 56. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 57. mgr Bogdan Freytag

 58. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 59. mgr Witold Gedymin – UE

 60. dr Grzegorz Gertig – U Med

 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 65. dr Michał Haake – UAM

 66. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .

 67. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

 70. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 73. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 74. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 75. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 76. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 77. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 79. mgr inż. Andrzej Judek

 80. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 81. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

 82. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 83. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 84. dr Zofia Karaszkiewicz

 85. dr Anna Kasprzyk – UAM

 86. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 87. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 88. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 89. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 90. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 91. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 92. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM

 93. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik

 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 109. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.

 110. dr Przemysław Lehmann – PAN

 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 112. dr Maria Leśniewicz – PP

 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 114. dr Jarosław Liberek – UAM

 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 116. mgr Rafał Lisiak – architekt

 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 119. dr Eryk Łon – UE

 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 121. dr Piotr Łukasiak – PP

 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

 124. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 125. ks. inż. Jan Majchrzak

 126. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 127. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 128. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 129. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 130. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 131. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 132. mgr Helena Materny – nauczyciel

 133. mgr Ryszard Materny

 134. mgr Maria Matysiak – UAM

 135. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 136. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 137. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska

 138. dr Jerzy Michalik – UAM

 139. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 140. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 141. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

 142. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 143. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

 144. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 145. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 146. mgr Danuta Namysłowska

 147. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 148. mgr Wilhelmina Nowak

 149. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

 150. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 151. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 152. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 153. Włodzimiera Pajewska – UAM

 154. inż. Ryszard Paprzycki

 155. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 156. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 157. dr Andrzej Pawuła – UAM

 158. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 159. dr Barbara Peplińska – UAM

 160. dr Ryszard Piasek – reżyser

 161. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 162. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 163. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 164. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 165. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 166. mgr Maria Przybylska – UAM

 167. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 168. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 169. dr Jacek Radomski – UAM

 170. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 171. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 172. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 173. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 174. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 175. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

 176. dr Lech Różański

 177. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 178. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 179. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 180. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 181. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 182. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 183. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 184. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 185. mgr Janusz Smólski

 186. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 187. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 188. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 189. dr Teresa Stanek – UAM

 190. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 191. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 192. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 193. mgr Gabriela Stępczak

 194. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 195. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

 196. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 197. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 198. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 199. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 200. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

 201. dr Anna Szukalska – PP

 202. mgr inż. Edwin Szukalski

 203. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 204. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 205. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 206. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 207. dr Hanna Szweycer

 208. prof. dr hab. Michał Szweycer

 209. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 210. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 211. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 212. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 213. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 214. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 215. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

 216. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 217. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 218. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 219. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 220. mgr Jacek Tuchołka

 221. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 222. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 223. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

 224. dr Marek Wedemann – UAM

 225. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 226. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 227. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 228. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 229. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 230. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 231. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

 232. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

 233. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 234. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 235. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 236. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 237. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 238. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 239. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 240. dr Jerzy Zerbe – UAM

 241. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 242. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 243. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

 244. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 245. Jerzy Żarnowski – em. HCP

 246. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 247. dr Jakub Żmidziński – UAP

Reklamy

Komentarze 2 to “AKO w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce”

 1. nfajw said

  Odezwa w sprawie anarchizacji życia społecznego
  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu (2012-02-16)

  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=29522

 2. dr Barbara Niemiec em nauczyciel akademicki said

  Z całego serca dziękuję za to oświadczenie. Nareszcie jednoznacznie nazwany został sposób sprawowania władzy przez partię ponoć liberalną. Brzmi to jak u Orwella wolność jest niewolą. Boję się, że wkrótce trzeba będzie mówić o totalitaryzmie. Poziom bezwstydnej buty i pogardy wobec ludzi, bezprzykładne łamanie wszelkich norm moralnych i kulturowych, promowanie antykultury – to śmiertelne zagrożenia dla przyszłości Polski. Konieczne są wysiłki, by nasi rodacy dostrzegli, jak bardzo są poniżani przez rządzących i armię ich totumfackich. Najniebezpieczniejsze jest jednak upowszechnianie prostackich zachowań, gustów i stylów życia pseudoelity. Oby wszyscy zobaczyli wreszcie, że król jest nagi.
  Z wyrazami szacunku
  Barbara Niemiec
  Kraków

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: