W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Archive for Czerwiec 2012

IPN pod lupą krakowskich kombatantów

Posted by jw w dniu Czerwiec 29, 2012

IPN pod lupą krakowskich  kombatantów 

Krakowska Loża Historii Współczesnej – Jak dziś mówić o historii?

Reklamy

Posted in Listy otwarte, stanowiska | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

POKiN w Krakowie nie składa broni

Posted by jw w dniu Czerwiec 29, 2012

POKiN w Krakowie nie składa broni  

w sprawie pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Kraków, 5 lipca 2012

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się z apelem w formie listu otwartego (ponieważ sprawa ma charakter publiczny) do wojewody małopolskiego Jerzego Millera o jak najszybsze zorganizowanie spotkania z prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem i przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza Jerzym Wituszyńskim oraz delegacją POKiN w celu ustalenia sposobu oraz terminu usunięcia z Alei Wolności w Nowym Sączu pomnika chwały Armii Czerwonej.

Z całą mocą stwierdzamy, że nie interesują nas żadne zmiany w wyglądzie tego monumentu zaproponowane ostatnio przez władze Nowego Sącza, a jedynie rozbiórka symbolu sowieckiej okupacji, ewentualnie przeniesienie go na tamtejszy cmentarz komunalny wraz ze zbiorowym grobem czerwonoarmistów. Wzorem może być sposób, w jaki ówczesny wojewoda małopolski profesor Jacek Majchrowski przeniósł w 1997 roku groby czerwonoarmistów razem ze sławiącym ich pomnikiem spod Barbakanu na wojskową kwaterę cmentarza Rakowickiego.

Przypominamy, że uchwałę o likwidacji pomnika podjęła Rada Miasta Nowego Sącza 25 lutego 1992 roku, czyli ponad 20 lat temu. Kolejni prezydenci uchylali się jednak od jej wykonania, co powodowało liczne protesty m.in. Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, nowosądeckiej Rodziny Katyńskiej, Nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i naszego Porozumienia.

Od pewnego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko wzajemnego obarczania się odpowiedzialnością za wykonanie tej decyzji pomiędzy prezydentem Nowego Sącza a wojewodą małopolskim, ponieważ stawianie i usuwanie pomników leży w gestii władz samorządowych, a grobownictwo wojenne – państwowych. Dlatego też domagamy się wymienionego wyżej spotkania, podczas którego będzie okazja do wyjaśnienia wszystkich problemów proceduralnych, co powinno skutkować rychłym przystąpieniem do działania zgodnego z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej oraz pięknymi patriotycznymi tradycjami Nowego Sącza.

Z poważaniem

Sekretarz POKiN Przewodniczący POKiN

Edward Wilhelm Jankowski Krzysztof Bzdyl

Nie ma zgody na lifting pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu

17 września 2011 r. pod pomnikiem ku chwale Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Czy ‘Orlęta Nowosądeckie’ pójdą w ślady Orląt Lwowskich ?

W rocznicę uderzenia Armii Czerwonej na Polskę – manifestacja pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted in Listy otwarte, protesty, stanowiska | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

Marek Chodakiewicz w Krakowie, czyli między Wisłą a Potomakiem

Posted by jw w dniu Czerwiec 23, 2012

Marek Chodakiewicz w Krakowie, czyli między Wisłą a Potomakiem

Wykład prof. Marka Chodakiewicza w Klubie Wtorkowym ,

w  auli ks. prof. J. Tischnera, coll. Witkowskiego

spotkanie prowadził prof. Andrzej Nowak

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek) 

 

Posted in Klub Wtorkowy, wykłady | Otagowane: | 2 Komentarze »

Biały Kruk prezentuje – Naród bez państwa. Czas zaborów

Posted by jw w dniu Czerwiec 21, 2012

Biały Kruk prezentuje –  Naród bez państwa. Czas zaborów

Martyna Deszczyńska

w  trzecim tomie  serii „Kościół na Straży Polskiej Wolności”

przedstawia historię heroicznej walki pozbawionego państwa narodu polskiego

i Kościoła katolickiego o tożsamość i niepodległość ducha  

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Martyna Deszczyńska – Naród bez państwa. Czas zaborów

Andrzej Nowak o narodzie bez państwa

Krzysztof Ożóg o narodzie bez państwa

Posted in Biały Kruk, fotoreportaż, spotkania | Otagowane: , , , | 1 Comment »

W Krakowie relacja z syryjskiego piekła

Posted by jw w dniu Czerwiec 20, 2012

Syria – relacja z piekła

Spotkanie Klubu Wtorkowego 
w „Imbirze”, Kraków, ul. Św. Tomasza 35, 
we wtorek 19 czerwca 2012 r.

Gościem Klubu był Marcin Mamoń, korespondent Rzeczpospolitej i Uważam Rze.

Posted in Klub Wtorkowy | Otagowane: | Leave a Comment »

Nie ma zgody na lifting pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted by jw w dniu Czerwiec 19, 2012

(fot. Józef Wieczorek) 

Pomnik Armii Czerwonej do liftingu. Nie ma zgody!

http://www.sadeczanin.info, 19.06.2012

Władze Nowego Sącza zamierzają oskalpować pomnik Armii Czerwonej przy Al. Wolności z sowieckich napisów i symboli, a w ich miejsce postawić nową tablicę o neutralnej treści – Nie wyrażamy zgody na działania poprawiające pomnik Armii Czerwonej w celu jego zachowania w dotychczasowym miejscu” – ripostują działacze Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (OPOKiN).

W piśmie do Krzysztofa Bzdyla, przewodniczącego OPOKiN, wojewoda małopolski Jerzy Miller informuje, że „w ubiegłym roku Miasto Nowy Sącz przekazało do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projekt konserwatorski zmian detalu kompleksu grobu Armii Czerwonej przy Alei Wolności w Nowym Sączu.”
Założenia projektu przewidują usunięcie płaskorzeźby żołnierzy z napisem „ZA NASZU SOWIETSKUJU RODINU” i zastąpienie jej napisem o treści: „GRÓB ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ POLEGŁYCH W STYCZNIU 1945 ROKU”. Ponadto: zeszlifowanie inskrypcji o treści w językach: polskimi rosyjskim, istniejących na narożnych cokołach, oraz wykonanie nowej tablicy nagrobnej z nazwiskami pochowanych pod pomnikiem żołnierzy na granitowej płycie.
„Projekt uzyskał akceptację tut. Urzędu oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” – informuje wojewoda Miller, dodając, że nie posiada kompetencji „do wyegzekwowania od Prezydenta Miasta Nowego Sącza wykonania uchwały Rady Miejskiej Nowego Sącza z 25 lutego 1992 r. w sprawie pomnika żołnierzy radzieckich przy Al. Wolności”.

Odpowiedź działaczy POKiN, którzy w minionych latach organizowali manifestacje pod sadeckim pomnikiem Sowieciarzy z jednym hasłem „Do rozbiórki!” była natychmiastowa.
„POKiN absolutnie nie wyraża zgody na działania poprawiające pomnik Armii Czerwonej w celu jego zachowania w dotychczasowym miejscu. Żądamy jego rozbiórki , zgodnie z Uchwałą Rady Miasta N. Sącz” – czytamy w oświadczeniu Krzysztofa Bzdyla. A dalej: „Dopuszczamy też możliwość przeniesienia go na cmentarz wraz z zbiorowym grobem czerwonoarmistów. Nie zgadzamy się na wydawanie żadnych pieniędzy na jego renowację lub inne zabiegi. Tam nie może stać. Zasłanianie się opinią z Warszawy Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa jest bez znaczenia. W Krakowie Rada Ochrony Pamięci oczekuje rozbiórki tego symbolu okupacji sowieckiej.”
„Żądamy rozbiórki tego symbolu okupacji sowieckiej i podtrzymujemy wolę spotkania w tej sprawie z wojewodą oraz władzami Nowego Sącza.” – kończy Krzysztof Bzdyl.

17 września 2011 r. pod pomnikiem ku chwale Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Czy ‘Orlęta Nowosądeckie’ pójdą w ślady Orląt Lwowskich ?

W rocznicę uderzenia Armii Czerwonej na Polskę – manifestacja pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted in Informacje, Oświadczenie, protesty | Otagowane: , | 2 Komentarze »

Rada Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w sprawie uhonorowania śp. płk. Ryszarda Kuklińskiego

Posted by jw w dniu Czerwiec 18, 2012

 

(fot. Józef Wieczorek)

Pan Prezydent RP

Bronisław Komorowski

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

          W imieniu Rady Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do Pana z prośbą o pośmiertne uhonorowanie 15 Sierpnia – w Dniu Święta Żołnierza – Orderem Orła Białego oraz awansem generalskim śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Ta data wywołuje w każdym Polaku poczucie uzasadnionej dumy z chwalebnych kart oręża polskiego i skłania do refleksji nad patriotyzmem nie tylko w perspektywie historycznej, ale także w odniesieniu do współczesności, w której nasza młodzież poszukuje dla siebie wzorców osobowych.

Płk Kukliński był niezłomnym żołnierzem niepodległości, który z narażeniem życia własnego oraz rodziny podjął się z patriotycznych pobudek oraz w zgodzie z honorem oficerskim samotnej misji przeciw sowieckiemu imperium zła i w obronie światowego pokoju. Jego postawa godna jest najwyższego uznania i dlatego proszę Pana Prezydenta o podjęcie proponowanej przez nasze Porozumienie decyzji. Będzie ona dobitnie świadczyć o Pańskim stosunku do PRL i o tym, jak traktuje Pan imponderabilia narodowe.

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski hm

rzecznik POKiN

były reprezentant prasowy

płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Posted in apele, Foto | Otagowane: , | 1 Comment »

Krakowianie popierają List otwarty Stowarzyszenia Solidarni 2010 w sprawie donosu Ruchu Palikota na Polaków

Posted by jw w dniu Czerwiec 14, 2012

List otwarty Stowarzyszenia Solidarni 2010

w sprawie donosu Ruchu Palikota na Polaków

Domagamy się zdecydowanej reakcji polskich władz na niebezpieczną prowokację Ruchu Palikota wobec Polski na arenie międzynarodowej. Dotarło do nas pismo o charakterze donosu na Polaków do Ambasadora Rosji, w którym zamieszczone są nieprawdziwe informacje obliczone na sprowokowanie reakcji Rosji wobec polskich obywateli. Pismo podpisane jest przez członków Ruchu Palikota, w tym przez sekretarza Klubu Poselskiego tej partii.

Jako Solidarni 2010 jesteśmy pokojową organizacją pozarządową. Konsekwentnie, pod własnym szyldem i nazwiskami pracujemy na rzecz suwerenności i demokracji w Polsce. Nasze poglądy są centrowe i racjonalne. A Naród i Katolicyzm to dla nas wartości, a nie skrajności. Nie inspirujemy żadnych grup marginesu społecznego. Rosjan witaliśmy z uśmiechem, przyjaźnie, z informacją o tym, że „Moskwa – Warszawa to wspólna sprawa”, solidaryzując się z nimi w walce z terrorem Putina. Od lat światowe media donoszą o aktach putinowskiego terroru, o eksterminacji Czeczenów, o wysadzaniu budynków z rosyjskimi obywatelami, o mordowaniu niezależnych dziennikarzy.

Uważamy, że donos Ruchu Palikota do Putina na Polaków ma charakter szczucia i narażania na niebezpieczeństwo obywateli Polski. Domagamy się zdecydowanej reakcji władz w tej sprawie oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wymienionym w donosie Ruchu Palikota organizacjom legalnie i oficjalnie funkcjonującym w strukturach państwa polskiego.

Informujemy również, że nie zostawimy pomówienia ze strony Ruchu Palikota bez stanowczej reakcji. List zawiera bezpodstawne i nieprawdziwe tezy uderzające w dobra osobiste Stowarzyszenia, w szczególności w jego dobre imię. Tego rodzaju pomówienia narażają organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie 2010, na utratę zaufania koniecznego dla prawidłowego wypełniania celów statutowych. W przypadku gdy Ruch Palikota publicznie nie wycofa się z tych insynuacji i pomówień, Stowarzyszenie będzie dochodzić ochrony swojego dobrego imienia w procesach cywilnych o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom podpisanym pod listem.

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010Ewa Stankiewicz
Beata Sławińska
Jacek Kazimierski
Paweł Hermanowski

Posted in Listy otwarte, Solidarni2010 | Otagowane: , | 3 Komentarze »

Krakowska Loża Historii Współczesnej – Jak dziś mówić o historii?

Posted by jw w dniu Czerwiec 14, 2012

Krakowska Loża Historii Współczesnej

„Pamięć.pl czy Pamięć.prl? Jak dziś mówić o historii?” –

Kraków, 13 czerwca 2012 r.

Organizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej

oraz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

W dyskusji, którą poprowadził Roman Graczyk, udział wzięli

Andrzej Brzozowski, dr Maciej Korkuć, dr Andrzej Zawistowski

oraz publiczność

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)


Posted in fotoreportaż, IPN, spotkania | Otagowane: , , | 1 Comment »

Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie w r. 2012 Krzyż Katyński- Bazylika Mariacka

Posted by jw w dniu Czerwiec 7, 2012

Uroczystość Bożego Ciała  w Krakowie  w r. 2012

Krzyż Katyński- Bazylika Mariacka

(zdjęcia i wideo  – Józef Wieczorek)

(no i ‚ imprezy towarzyszące’)


Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie w r. 2012 – Wawel

Posted in fotoreportaż, Uroczystości | Otagowane: , , | 1 Comment »