W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Posts Tagged ‘Żołnierze Wyklęci’

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w Kościele Mariackim i pod Grobem Nieznanego Żołnierza

Posted by jw w dniu Marzec 1, 2012

Pamięć o  Żołnierzach Wyklętych

w Kościele Mariackim

i pod Grobem Nieznanego Żołnierza

Kraków, 1 marca 2012

(Zdjęcia i filmy – Józef Wieczorek) 

Rota (pod Grobem Nieznanego Żołnierza) 

Filip Musiał o Żołnierzach Wyklętych   

Apel Poległych   

Kwiaty dla Żołnierzy Wyklętych

Reklamy

Posted in Pamięć, Uroczystości | Otagowane: | 5 Komentarzy »

Ku czci żołnierzy wyklętych w Krakowie – Cmentarz Wojskowy

Posted by jw w dniu Marzec 1, 2012

Ku czci żołnierzy wyklętych w Krakowie – Cmentarz Wojskowy 

(przy ulicy Prandoty)

Spotkanie modlitewne zorganizowane przez

Krakowski Oddział Terytorialny Solidarni2010

1 marca 2012 roku o godzinie 12:00

ku czci spoczywających tam ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

– Dowódcy oddziału PAN, p. por. Stefana Balickiego ps. Bylina

– Z-cy dowódcy PAN, st. sierż. Stanisława Szajny ps. Orzeł

– Kapelana PAN, ks. Władysława Gurgacza ps. Sem

Wspólną modlitwę odmówił  Ojciec Jerzy Pająk

(zdjęcia i filmy – Józef Wieczorek)

Ku czci żołnierzy wyklętych w Krakowie – cmentarz wojskowy

Ku czci żołnierzy wyklętych w Krakowie – cmentarz wojskowy, modlitwa

Posted in Pamięć, Uroczystości | Otagowane: , , , | 1 Comment »

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Posted by jw w dniu Luty 29, 2012

Migawki z koncertu w hołdzie Żołnierzom Wyklętym 

Filharmonia Krakowska, 29 lutego 2012

(zdjęcia i filmy – Józef Wieczorek)

Andrzej Kołakowski – INKA

Andrzej Kołakowski w hołdzie V Wileńskiej Brygadzie AK

Andrzej Kołakowski – Łukasza Cieplińskiego list do syna

Hymn Armii Krajowej   

Hymn Polskiego Państwa Podziemnego

Koncert w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym
W ramach I Krakowskich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
29 luty 2012r. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Organizator Koncertu: Stowarzyszenie PASSIONART
 
Wykonawcy

Gitara i śpiew: Andrzej Kołakowski
Aranżacje, fortepian i organy: Marek Pawełek
Soliści: Paweł Szarpak, Maciej Drużkowski

Dyrygenci:
Wodzimierz Siedlik, Joanna Gutowska-Kuźmicz, Katarzyna Śmiałkowska, 
Szymon Markiewicz, Oleg Sznicar, Janusz Wierzgacz

Chóry:

Chór Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Iagellonica

Krakowski Chór Akademicki UJ

Żeński Chór Akademicki UJ

Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Krakowski Chór Męski przy UPJP II w Krakowie

Krakowski Chór Żeński przy UPJP II w Krakowie

Chór Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Chór Męski AGRICOLA przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


Prowadzenie Koncertu:
Lidia Jazgar

Współpraca Merytoryczna:
Elżbieta Jakimek-Zapart, Maciej Korkuć IPN Oddział w Krakowie

Posted in fotoreportaż, Uroczystości | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

APEL W SPRAWIE OBCHODÓW DNI UPAMIETNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W 2012 R.

Posted by jw w dniu Styczeń 2, 2012

(pomnik Witolda Pileckiego w patriotycznym Parku Jordana w Krakowie

– fot. Józef Wieczorek)

 APEL

W SPRAWIE OBCHODÓW DNI UPAMIETNIAJĄCYCH

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W 2012 R. 

(także do krakowian) 


 Jest rzeczą ważną żeby pamięć i duma z Żołnierzy Wyklętych weszła do świadomości Polaków, jako istotny składnik patriotyzmu narodowego. Dlatego w roku 2012 chcemy doprowadzić do obchodów świąt im poświęconych w możliwie szerokim zakresie. Dniami szczególnymi obchodów w 2012 r. będą daty:


 – 01.03.2012 r. – (czwartek) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto Państwowe. (najbliższe niedziele; 24.02., 06.03.2012 r.) 


  – 25.05.2012 r. – (piątek) – Europejski Dzień Bohaterów Walki Z Totalitaryzmem – dzień stracenia rotmistrza Pileckiego – obchody organizowane w wielu miastach kraju, przez inicjatora Pana Presa Tyrpę uczestnika Porozumienia (najbliższe niedziele; 20.05. i 25.05.2012 r.) 


  – 27.09.2012 r. – (czwartek) Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – dzień pamięci ustalony Uchwałą Sejmu RP (najbliższe niedziele; 23.09 i 30.09.2012r.) 


  Doświadczenia wskazują ze w Polsce brak podmiotów inicjujących takie obchody brak tradycji uczestnictwa, święta te są pomijane również przez środki masowego przekazu. Istotą rzeczy jest także możliwie szeroki zakres obchodów. Dlatego apelujemy o tworzenie lokalnych porozumień na rzecz obchodów i wyłaniania pełnomocników, którzy liderowaliby ich organizowaniu. Istnieje konieczność powołania takich Porozumień we wszystkich województwach, a także strukturach lokalnych miastach czy gminach. Ważny jest udział środowisk kombatanckich, ale ciężar organizacyjny muszą wziąć na siebie my ich młodsi następcy, przedstawiciele okresu „Solidarność”, czy też ludzie pokoleń, które weszły w aktywne życie już po odzyskaniu niepodległości. Ważne są tu inicjatywy obywatelskie osób i organizacji społecznych potrafiące skupić wokół siebie organizacje młodzieży takich jak Strzelcy, ZHP, ZHR, Grupy Rekonstrukcji Historycznych, organizacje o nastawieniu patriotycznym. Liczymy na współorganizowanie uroczystości organizacyjnie i merytorycznie wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej.


  Charakter uroczystości, pamięć o tradycji Żołnierzy Niezłomnych – Bóg, Honor, Ojczyzna, nakazuje odwołanie się do duszpasterstw. Jest to niezbędne dla utrzymania należytej pamięci o zamordowanych, poległych i umarłych i wynika też z tradycji współbrzmienia patriotyzmu polskiego z ideą chrześcijańską.


  Nieodzowne jest zapewnienie patronatu: udziału władz państwowych i samorządowych, w aspekcie współpracy ze szkołami, ponieważ jednym z celów jest zapewnienie udziału w uroczystościach młodzieży. Stąd ważna jest sieć kontaktów z dyrektorami i nauczycielami szkół. Czynnikiem ważnym jest przełamanie obojętności mediów wobec spraw obchodów. Podkreślić trzeba, że udział mediów publicznych jest w pewnym sensie obligatoryjny, ze względów nie tylko moralnych, ale i obowiązujących uchwał lub ustaw Sejmu. Modelowe założenia, co do planowanych obchodów.


  Sprawdzoną formą obchodów jest:


  – Msza święta za Ojczyznę w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych – Żołnierzy    Wyklętych,

– Apel Żołnierzy Wyklętych, Poległych i Zamordowanych przez Komunistów;

  – Złożenie kwiatów przed symbolicznymi miejscami pamięci o nich;


  W związku z Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem – organizowane są marsze „Przypominamy o Rotmistrzu”. Polecane są inne formy jak koncerty, mitingi, seminaria, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe.


  Udział Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, regulowany jest odpowiednimi rozporządzeniami, musi być załatwiany z dużym wyprzedzeniem czasowym. Generalnie – czynnik czasu jest najważniejszy, lecz czynnik finansowy również. Dlatego ważne byłoby ukształtowanie się sieci pełnomocników do końca listopada 2011 r. Do końca grudnia przeprowadzone winny być ustalenia organizacyjne w zakresie obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonych w dniu 01.03.2012 r. Realizacja tych działań może być realizowana na zasadzie obywatelskiej spontaniczności. Na stronie www.honor.pl ,tworzyć możemy jedynie platformę informacyjną organizatorów. Do sfery działań „Porozumienia” należy również informowanie o takich datach, które powinny być objęte rekonstrukcjami historycznymi oraz uformowanie Kalendarium Wielkich Bohaterskich męczeńskich śmierci, którymi wypełniony jest każdy dzień roku. 


  Apelujemy do przystępowania do „Porozumienia na rzecz obchodów Dnia i Roku Żołnierzy Wyklętych„, które zostało zawarte 11.01.2011 r. i które na niezmienionych zasadach będzie kontynuować działania w latach następnych. Treści porozumienia „Zaproszenie i deklaracja przystąpienia do „Porozumienia na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych” publikowane SA na stronie www.honor.pl, na której publikowane są też inne w tym aktualne informacje na temat obchodów. Porozumienie pełni rolę inspirują i informacyjną, organizowanie uroczystości i prowadzone działania realizowane są samodzielnie przez tych którzy takie inicjatywy upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych” podejmują. 


  Apel niniejszy oparty jest o treść Pisma Okólnego Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość mjr WP Jerzego Pasierbiaka. 


  W imieniu i z upoważnienia „Porozumienia na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych” Prezes Fundacji „Polska się Upomni” 2.11. 2011r 

Jerzy Scheur

Posted in apele | Otagowane: , , , | Leave a Comment »