W Krakowie (i nie tylko) w 2012 roku

Archive for the ‘stanowiska’ Category

IPN pod lupą krakowskich kombatantów

Posted by jw w dniu Czerwiec 29, 2012

IPN pod lupą krakowskich  kombatantów 

Krakowska Loża Historii Współczesnej – Jak dziś mówić o historii?

Reklamy

Posted in Listy otwarte, stanowiska | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

POKiN w Krakowie nie składa broni

Posted by jw w dniu Czerwiec 29, 2012

POKiN w Krakowie nie składa broni  

w sprawie pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Kraków, 5 lipca 2012

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się z apelem w formie listu otwartego (ponieważ sprawa ma charakter publiczny) do wojewody małopolskiego Jerzego Millera o jak najszybsze zorganizowanie spotkania z prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem i przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza Jerzym Wituszyńskim oraz delegacją POKiN w celu ustalenia sposobu oraz terminu usunięcia z Alei Wolności w Nowym Sączu pomnika chwały Armii Czerwonej.

Z całą mocą stwierdzamy, że nie interesują nas żadne zmiany w wyglądzie tego monumentu zaproponowane ostatnio przez władze Nowego Sącza, a jedynie rozbiórka symbolu sowieckiej okupacji, ewentualnie przeniesienie go na tamtejszy cmentarz komunalny wraz ze zbiorowym grobem czerwonoarmistów. Wzorem może być sposób, w jaki ówczesny wojewoda małopolski profesor Jacek Majchrowski przeniósł w 1997 roku groby czerwonoarmistów razem ze sławiącym ich pomnikiem spod Barbakanu na wojskową kwaterę cmentarza Rakowickiego.

Przypominamy, że uchwałę o likwidacji pomnika podjęła Rada Miasta Nowego Sącza 25 lutego 1992 roku, czyli ponad 20 lat temu. Kolejni prezydenci uchylali się jednak od jej wykonania, co powodowało liczne protesty m.in. Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, nowosądeckiej Rodziny Katyńskiej, Nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i naszego Porozumienia.

Od pewnego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko wzajemnego obarczania się odpowiedzialnością za wykonanie tej decyzji pomiędzy prezydentem Nowego Sącza a wojewodą małopolskim, ponieważ stawianie i usuwanie pomników leży w gestii władz samorządowych, a grobownictwo wojenne – państwowych. Dlatego też domagamy się wymienionego wyżej spotkania, podczas którego będzie okazja do wyjaśnienia wszystkich problemów proceduralnych, co powinno skutkować rychłym przystąpieniem do działania zgodnego z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej oraz pięknymi patriotycznymi tradycjami Nowego Sącza.

Z poważaniem

Sekretarz POKiN Przewodniczący POKiN

Edward Wilhelm Jankowski Krzysztof Bzdyl

Nie ma zgody na lifting pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu

17 września 2011 r. pod pomnikiem ku chwale Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Czy ‘Orlęta Nowosądeckie’ pójdą w ślady Orląt Lwowskich ?

W rocznicę uderzenia Armii Czerwonej na Polskę – manifestacja pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted in Listy otwarte, protesty, stanowiska | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

AKO w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM

Posted by jw w dniu Styczeń 17, 2012

          Poznań, 16.01.2012r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powtórnie zabiera głos w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej Fundacji Lux Veritatis miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie naziemnym.

Już w październiku ubiegłego roku zaniepokojenie tym faktem Klub wyraził w liście otwartym, sygnowanym przez przewodniczącego AKO, prof. Stanisława Mikołajczaka. Wstępnej odpowiedzi udzielił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, podkreślając powagę sprawy, obiecując wyjaśnić ją „wkrótce” i z „najwyższą starannością”.

Pismo, które nadeszło trzy tygodnie później, zawiera wprawdzie słowa o „wszechstronnej analizie” wszystkich wniosków dokonanej przez Radę, ale w dalszej części ujawnia tylko kilka przesłanek swojej decyzji, zasługujących raczej na miano uznaniowych niż merytorycznych. Charakter pozbawionego dobrej woli domniemania ma wysunięty na plan pierwszy powód odmowy, jakoby Fundacja Lux Veritatis pomimo swojej dotychczasowej działalności i wypróbowanej latami hojności wspierających ją osób i instytucji oraz wbrew wielowiekowej tradycji Kościoła, nie mogła w przyszłości liczyć na ich ofiarność, a zatem nie ma zapewnionych materialnych podstaw rozwoju. Nie dotyczy też istoty sprawy uwaga, że Telewizja Trwam i tak już za pośrednictwem platform satelitarnych i sieci kablowych może docierać do „2/3 mieszkańców Polski”, a już całkowicie arbitralne, nie podbudowane rzetelną wiedzą prawną, medioznawczą i socjologiczną jest twierdzenie, iż misję Telewizji Trwam z powodzeniem wypełniają inne stacje o profilu religijnym. Wypowiedź kończy prezentacja możliwości kolejnych odwołań, co w piśmie skierowanym do instytucji nie będącej stroną, niczego już nie tłumaczy, a jedynie zdaje się zapowiadać następną decyzję negatywną.

Wysoki urzędnik państwowy podpisał się pod listem, w którym zamiast spodziewanej analizy warunków prawnych, technicznych czy społecznych, znalazła się garść podszytych z trudem ukrywaną ironią, publicystycznych, a nie fachowych sądów. To jeszcze jeden dowód na nonszalancki stosunek funkcjonariuszy dzisiejszego państwa do obywateli, zwłaszcza tych, którzy upominają się o poszanowanie swobód obywatelskich. Skazując na eliminację z przestrzeni publicznej głosu wielotysięcznej rzeszy Polaków, KRRiT sprzeniewierza się swojemu powołaniu, jako że narusza w sposób ewidentny zasady pluralizmu i równości podmiotów nadawczych, na których straży została przecież postawiona.

Ponieważ argumentacja na rzecz decyzji odmownej – prezentowana przez członków KRRiT zarówno w skierowanym do nas piśmie, jak i w mediach składa się z półprawd i niedomówień, nie ulega wątpliwości, że stanowisko Rady zostało podyktowane względami pozamerytorycznymi, a zwłoka z jego uzasadnieniem podszyta jest obawą o reakcję społeczną. Większość obywateli rozumie, że próba ograniczenia swobód lub całkowitego wykluczenia nadawców społecznych, oddających czas antenowy również środowiskom krytycznym wobec władzy, uderza także w tych, którzy ją popierają, godzi bowiem w podstawy demokratycznego ustroju z jego pryncypium wolności słowa i wypowiedzi.

Uważamy, że należy zdecydowanie zapobiec temu, by KRRiT przyznała sobie prawo do niwelowania różnorodności poglądów. Jeżeli urząd państwowy przypisze sobie możliwość definitywnego rozstrzygania, jakie przekonania, style myślenia i postawy są słuszne, a jakie niesłuszne, znajdziemy się nieodwołalnie na drodze ku autorytaryzmowi. Odmowę KRRiT udzielenia TV Trwam koncesji cyfrowej traktujemy jako podważanie fundamentów demokratycznej Polski.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 8. dr Roman Andrzejewski
 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 10. dr Róża Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 16. mgr Janina Błaszak – PP
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 19. dr Paweł Binek – UP Kraków
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 28. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 33. dr Ewa Ciosek – UAM
 34. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 35. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 36. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 37. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 38. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 39. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 40. dr Mirosława Dabert – UAM
 41. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 42. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 43. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 44. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 45. inż. Józef Drausowski
 46. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 47. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 48. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 49. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 50. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 51. mgr Agata Fischbach
 52. dr Jerzy Fischbach
 53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
 54. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 56. mgr Bogdan Freytag
 57. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 58. mgr Witold Gedymin – UE
 59. dr Grzegorz Gertig – U Med
 60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 61. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 62. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 63. dr Michał Haake – UAM

 64. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
 65. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 66. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 67. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 68. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 69. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 71. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 72. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 77. mgr inż. Andrzej Judek
 78. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 79. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 80. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 81. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 82. dr Zofia Karaszkiewicz
 83. dr Anna Kasprzyk – UAM
 84. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 85. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 86. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 87. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 88. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 89. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 90. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
 91. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 92. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 93. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 94. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 95. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 96. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 97. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 98. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 99. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 100. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 101. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 102. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 103. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 104. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 105. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 106. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 107. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
 108. dr Przemysław Lehmann – PAN
 109. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 110. dr Maria Leśniewicz – PP
 111. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 112. dr Jarosław Liberek – UAM
 113. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 114. mgr Rafał Lisiak – architekt
 115. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 116. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 117. dr Eryk Łon – UE
 118. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 119. dr Piotr Łukasiak – PP
 120. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 121. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 122. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 129. mgr Helena Materny – nauczyciel
 130. mgr Ryszard Materny
 131. mgr Maria Matysiak – UAM
 132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
 135. dr Jerzy Michalik – UAM
 136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 137. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 138. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 139. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 140. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 141. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 142. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 143. mgr Danuta Namysłowska
 144. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 145. mgr Wilhelmina Nowak
 146. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 147. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 148. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 149. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 150. Włodzimiera Pajewska – UAM
 151. inż. Ryszard Paprzycki
 152. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 153. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 154. dr Andrzej Pawuła – UAM
 155. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 156. dr Barbara Peplińska – UAM
 157. dr Ryszard Piasek – reżyser
 158. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 159. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 160. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 161. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 162. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 163. mgr Maria Przybylska – UAM
 164. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 165. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 166. dr Jacek Radomski – UAM
 167. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 168. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 169. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 170. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 171. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 172. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 173. dr Lech Różański
 174. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 175. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 176. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 177. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 178. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 179. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 180. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 181. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 182. mgr Janusz Smólski
 183. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 184. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 185. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 186. dr Teresa Stanek – UAM
 187. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 188. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 189. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 190. mgr Gabriela Stępczak
 191. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 192. mgr Bernadeta Sturzbecher –UAM
 193. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 194. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 195. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 196. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 197. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 198. dr Anna Szukalska – PP
 199. mgr inż. Edwin Szukalski
 200. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 201. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 202. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 203. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 204. dr Hanna Szweycer
 205. prof. dr hab. Michał Szweycer
 206. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 207. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 208. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 209. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 210. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 211. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 212. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 213. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 214. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 215. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 216. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 217. mgr Jacek Tuchołka
 218. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 219. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 220. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 221. dr Marek Wedemann – UAM
 222. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 223. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 224. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 225. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 226. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 227. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 228. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 229. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 230. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
 231. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 232. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 233. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 234. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 235. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 236. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 237. dr Jerzy Zerbe – UAM
 238. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 239. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 240. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 241. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 242. Jerzy Żarnowski – em. HCP
 243. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 244. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, stanowiska | Otagowane: , , | 1 Comment »

Szeregowcy: Jaruzelski, Kiszczak – wystąp

Posted by jw w dniu Styczeń 13, 2012

Postulat degradacji generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka

do stopnia szeregowca.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w pełni popiera postulat posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Girzyńskiego, aby – na mocy wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie na autorów stanu wojennego – zdegradować generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka do stopnia szeregowca.

Nasze Porozumienie apelowało już do śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby dokonał degradacji generała Jaruzelskiego oraz awansował pośmiertnie do stopnia generała i zaliczył w poczet kawalerów Orderu Orła Białego śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, co stanowiłoby symboliczne rozliczenie epoki PRL poprzez nazwanie po imieniu zdrady i bohaterstwa.

Teraz, gdy wyrokiem sądu wojskowa junta, której przewodził gen. Jaruzelski została jednoznacznie określona jako związek zbrojny o charakterze przestępczym, działający dla osobistych korzyści na szkodę Polski i Polaków, ponawiamy nasz wniosek, kierując go do prezydenta Bronisława Komorowskiego w zakresie uhonorowania płk. Kuklińskiego, a do sądu odpowiedniej właściwości w zakresie zdegradowania generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Uważamy, że w świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie powinno zostać przeprowadzone stosowne postępowanie, mające na celu odebranie stopni generalskich oraz orderów i odznaczeń ludziom, którzy sprzeniewierzyli się polskiej rację stanu, wiernie służąc przez wiele lat obcemu mocarstwu.

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN

Posted in stanowiska | Otagowane: , , , , | 5 Komentarzy »